radar

F A Q


1. Dlaczego przy moim adresie IP w bazie danych ScanEye widnieją ściągnięte pliki torrent jeśli nigdy nie pobierałem żadnych plików torrent z Internetu ?

Taka sytuacja ma miejsce najczęściej wtedy gdy Internauta posiada dynamiczny adres IP. Dostawca internetu (przy pomocy DHCP) przydziela użytkownikowi adres IP, który każdorazowo zmienia się po rozłączeniu urządzenia dostępowego (modemu) od zasilania. Dlatego może się zdarzyć, że system ScanEye będzie posiadał informacje, które w istocie dotyczą innego Internauty pracującego w przeszłości na kontrolowanym przez ScanEye adresie IP.2. Posiadam stały publiczny adres IP, czy mogło zatem dojść do pomyłki jeżeli ScanEye wykrywa informacje o ściągniętych przez ten adres IP plikach ?

Jeżeli data posiadania adresu IP przez Internautę pokrywa się z datą ściągnięcia pliku, to zgodnie z posiadaną przez nas wiedzą nie ma możliwości pomyłki. Prosimy zatem sprawdzić czy wyświetlone pliki nie zostały ściągnięte przez innych użytkowników komputera.3. Czy posiadane przez was dane są udostępniane osobom trzecim ?

ScanEye monitoruje sieć Torrent głównie dla celów statystycznych. Zebrane dane są pilnie chronione i nieudostępniane osobom trzecim. Nasi klienci biznesowi mają dostęp jedynie do własnych puli adresowych IP.4. Dlaczego ScanEye chce kontrolować użytkowników internetu ?

ScanEye nikogo nie kontroluje. Monitorujemy jedynie działania użytkowników w sieci torrent. Mówiąc króko ScanEye rejestruje aktywność adresów IP. W naszej bazie danych posiadamy statystyki dotyczące plików, które w danym czasie zostały pobrane/udostępnione w sieci torrent, co jest równoznaczne z aktywością zarejestrowanych adresów IP.